Status på SPIR-projektetNy stålskorsten

SPIR projektet er nu godt inde i etableringsfasen

Fundamenterne forventes færdige i løbet af april og maj, hvorefter rejsningen af vores nye modtageanlæg og røggasrensningsanlæg går i gang.

Der er over en 3 ugers periode blevet banket mere end 80 betonpæle i jorden som skal bære de nye siloer, tanke og vasketårne.

D. 22. januar blev vores nye 58 m høje skorsten rejst på én dag og står nu flot og venter på at håndtere røgen fra alle 3 ovne en gang efter sommerferien.

Hammermøllen til formaling af affaldsbrændsel er i produktion hos Gematec i Børkop.

Schwing i Tyskland arbejder på stempelpumpen og rørføring til transport af spildevandsslam.

Clean Air Technology har snart færdigproducerede vasketårne klar i Letland.

Der har været stort fokus på sikkerhed og der er ros til vores egne medarbejdere for deres engagement og opmærksomhed på projektet, som er med til at sikre et højt sikkerhedsniveau.

Det rigtige mix af affaldsbrændsler, som opfylder vores mål om CO2 reduktion, skal nu findes.
Flere leverandører har givet deres bud på vores fremtidige brændsel til erstatningen af vores kul.