Rensning for fosfor


Nicolai Skoven skal, som det sidste led i sin uddannelse, skrive sit bachelorprojekt i samarbejde med Leca Danmark A/S. Udgangspunktet for dette bachelorprojekt bliver at undersøge, om nogle Leca® produkter kan anvendes i kampen om tilbageholdelse af fosfor.

I Leca Danmark A/S interesserer vi os for og involverer os i tiltag, der forholder sig til miljørigtige løsninger. Siden 1980 har der været et stort fokus på tabet af næringsstoffer til vandmiljøet, der desværre ender med massiv forurening.

Mange danskere oplever netop nu i sommervarmen, at badeture, hvor man ønsker at blive kølet ned i søer og fjorde, forbydes som et resultat af algeopblomstring. Netop fosfor er den begrænsende faktor i forhold til algeopblomstring i danske søer og fjorde, hvorfor koncentrationen af tilstedeværende fosfor har stor betydning.

Fosfor er ydermere en begrænset ressource, der importeres til Danmark i større grad, end hvad det egentlige behov er. Det estimeres, at verdens naturligt forekommende lagre, hvori fosfor er bundet, indenfor de næste 100 år vil slippe op. I Danmark bliver vi derfor nødt til at tænke i et cirkulært fosfor-kredsløb til sikring af konstruktiv fosforanvendelse, så vi ikke forurener vores vandmiljø i Danmark.

Første skridt i arbejdet med det cirkulære fosfor-kredsløb er således at være i stand til at opsamle fosfor i en grad, så vi ikke udleder mere fosfor til vandmiljøet end ønsket. Det er netop denne tanke, der danner grundlaget for Nicolais projekt. Nicolai fortæller, at han er utrolig stolt og beæret over, at få lov til at arbejde sammen med en virksomhed, der forholder sig til og bekymrer sig over, hvordan der kan bidrages til at opnå de klimamål, vi i Danmark ønsker at nå inden 2027 samt det efterfølgende arbejde.