24/02/2021
logo

Fra krybekælder til højisoleret terrændæk

Ved renoveringen af et ældre hus fra 1950´erne i Brøndby, skulle det gamle køkken udskiftes til et mere moderne og tidssvarende. Der blev i den forbindelse lavet terrændæk med Leca® letklinker.


Huset var bygget med krybekælder med kun 40 mm isolering i gulvkonstruktionen. Selv om der var forsøgt efterisoleret op under gulvet, var dette ikke særligt effektivt bl.a. pga. rør og gennembrydninger.

Det blev derfor besluttet at fjerne det gamle gulv helt inkl. træbjælker og understøtninger, så der ikke var noget organisk materiale tilbage.

Terrændæk med Leca® 10-20 coated

Krybekælderen blev derefter lavet til et terrændæk med ca. 400 mm Leca® 10-20 coated, der blev komprimeret i lagtykkelser på 200 mm. Det var enkelt at udføre højdereguleringen i dette lag.

I stedet for at støbe et betongulv blev der oven på Leca® letklinkerne udlagt 150 mm Leca® gulvblokke, som blev svummet på oversiden og hen over samlinger med cementpuds C 100/400 0-2 mm. Ved denne løsning blev konstruktionen tilført minimalt vand, og trægulvet blev nu lagt på efter få dage, så man ikke skulle vente mindst en måned på udtørring af betonen. Dette var ideelt, når man ikke har andet køkken. Rørinstallationerne blev fornyet og lagt over Leca® gulvblokkene. Trægulvet blev lagt som strøgulv med mineraluld mellem strøerne.

Radonsikring

For at forebygge mod radon blev de gamle udluftningsventiler bevaret ud for laget af Leca® letklinker for trykudligning af gulvkonstruktionen, og over Leca® gulvblokkene blev udlagt en kraftig membran med tætte samlinger, også mod væg og ved gennemføringer.

Da der som nævnt var tale om en tør konstruktion, gik processen hurtigt, så køkkenet kunne sættes op og tages i brug. Isoleringsgraden for den nye gulvkonstruktion blev forbedret fra en U-værdi på ca. 0,70 W/m²K til en U-værdi på 0,11 W/m²K.

FAKTA

Projekt: Gør-det-selv
Leca® produkter: Leca® 10-20 coated og Leca® gulvblokke
Leca® løsning: Terrændæk