11/01/2021
logo

Stabilisering af jordbunden under sygehus i Aabenraa

I prestigeprojektet om et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa - en tilbygning til Sygehus Sønderjylland under Region Syddanmark - er byggegrunden fyldt op med Leca® letfyld til stabilisering af jordbund og terræn.






16.000 m3 Leca® letfyld lød ordren til stabilisering af undergrunden under det nye psykiatriske sygehus på. Dette er en af de hidtil største danske ordre vi har fået til denne type byggeprojekt. Leca® letklinker bruges jævnlig i store mængder som letfyld til andre anlægsopgaver i form af veje, broramper, cykelstier og havnebyggerier, hvor det lette og robuste materiale indgår i effektive løsninger, især på lokaliteter med dårlig undergrund - også kaldet blød bund. Men til at stabilisere jordbunden under en bygning, er det mere sjældent at ordrerne er i den størrelsesorden.

Byggerådgivere er ivrige efter at anvende Leca® letfyld

Brugen af Leca® letfyld har gennem de seneste år støt og roligt udviklet sig og er efterhånden blevet til en anerkendt og populær løsning blandt rådgivere, ikke bare i Danmark og Skandinavien - men i hele Europa.

Der er flere og flere forespørgsler fra rådgivere, som i forskellige sammenhænge overvejer at anvende Leca® letfyld i deres projekter, og vi stiller selvfølgelig gerne vores ingeniører til rådighed for både rådgivere og udførende, som har planer om at bruge Leca® letfyld.

Leca® letklinker stabiliserer stort terrænfald

Valget af Leca® letfyld til stabilisering har ikke været svært, siger rådgivende ingeniør Per Korsgaard

Om valget af Leca® letfyld siger rådgivende ingeniør Per Korsgaard, Wessberg A/S, Rådgivende ingeniører, der er rådgiver på projektet:

- Grunden til, at vi har valgt Leca® letfyld, er, at byggegrunden har et stort terrænfald. Ud fra det projekterede byggeri skal bygningerne derfor placeres mellem 4-6 meter over det eksisterende terræn. Vi har haft overvejelser om at hæve bygningen ved hjælp af pæle. Men det vil give risiko for masser af støjgener og derfor forstyrre personale og patienter på det eksisterende sygehus, som ligger lige opad byggegrunden. Så vi har nøje overvejet hvilken løsning, der er bedst til at hæve terrænet med uden at belaste undergrunden i en grad, så der vil opstå sætninger i det færdige byggeri. Valget er faldet på Leca® letfyld, et naturligt materiale, der er meget lettere end fx grus. Løsningen er totaløkonomisk attraktiv og kan derfor holdes indenfor den anlægsmæssige ramme. Så valget har ikke været svært, fordi det er en optimal løsning, understreger Per Korsgaard og fortsætter: 

- Samtidig kender vi Leca® materialet fra andre byggeprojekter i forbindelse med isolering og som lastkompensation og letfyld under vejbyggerier, derfor har det været meget nærliggende at tænke i Leca®, forklarer Per Korsgaard.

 

FAKTA

Bygherre: Region Syddanmark
Arkitekter: White arkitekter A/S
Rådgivende ingeniører: Wessberg A/S
Leca® produkt: Leca® 10-20
Leca® løsning: Geoteknik