07/05/2021
logo

Radonsikring af børneinstitution med Leca® letklinker

Ved opførelsen af en ny, stor børneinstitution i Ballerup ville man ikke løbe nogen risiko i forbindelse med radon. Ved at koble et radonsug til terrændækket bestående af Leca® letklinker, sikrede man sig mod radonindtrængning fra start af.


Ved projekteringen af en ny, stor børneinstitution i Ballerup var det væsentligt for det rådgivende ingeniørfirma, Peter Poulsson A/S og arkitekt Mette Nørgård, at indeklimaet i den nye institution var sundt og godt, og hermed naturligvis også at radonindholdet i indeluften blev så lavt som muligt.

Radonsikring med Leca® letklinker

Den mest effektive metode til at mindske radon i indeluften er at etablere et radonsug fra et suglag i terrændækket gennem et aftræksrør ført op over taget. På den måde sikrer man sig, at lufttrykket under huset ikke er større end inde i huset. Denne løsning blev der derfor projekteret med fra starten.

Selve suglaget blev projekteret som et lag af Leca® 10-20 coated, der med sin åbne struktur er meget velegnet til radonsikring. Derudover giver laget et ekstra bidrag til varmeisoleringen i terrændækket.

Forbindelsen fra suglaget til aftræksrøret er ganske enkel at udføre, da det bare skal sikres, at røret er stukket et lille stykke ned i laget af Leca® letklinker. På grund af institutionens størrelse blev der sat flere aftræksrør fra suglaget med passende afstand og i de fleste tilfælde parallelt med rørene fra kloakudluftningen. På taget virker taghætterne derfor også helt naturlige.

Enkel levering og udlægning

For C.C. Brun Entreprise A/S var leveringen og udlægningen af laget af Leca® letklinker enkel, hurtig og nem og kun lige med den mængde letklinker, som der var behov for. Leveringen foregik med Leca Danmarks smarte blæsebiler, der blæser materialet direkte ind på brugsstedet via slanger.

 

Ny børneinstitution sikret mod radon

 

FAKTA

Bygherre: Boligselskabet Baldersbo, Ballerup
Arkitekt: Mette Nørgård, Skævinge
Rådgivende ingeniørfirma: Peter Poulsson A/S, Jyllinge
Entreprenør: C.C. Brun Entreprise A/S, Herlufmagle
Leca® produkter: Leca® 10-20 coated
Leca® løsning: Terrændæk