25/01/2021
logo

Lastkompensation af vejbro i Skotland

Leca® letklinker blev brugt som lastkompensation og reducering af jordtryk ved opførelsen af Queensferry Crossing, den nye vejbro i Skotland. Den 2,7 km lange bro forbinder nu Edinburgh og Fife.


Det var nødvendigt at udføre lastkompensation og reducering af jordtryk inden Queensway-vejbroen, som er verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, kunne åbne for trafik i september 2017.

5.500 m³ Leca® letklinker blev brugt til at forstærke broens rampe på nordsiden af hovedvej A90. Leca UK leverede Leca® letklinker til at hæve dele af A90 og til at udvide mod vest.

Den traditionelle løsning med at anbringe konventionelt fyldmateriale på den eksisterende A90 og den omliggende jord ville have belastet den bløde tørv og de underliggende flodaflejringer yderligere. Dette ville have medført uacceptabelt store sætninger og problemer med miljø og bæredygtighed.

Lastkompensation

Leca® letklinker har en densitet på ca. 25% af densiteten for traditionelle fyldmaterialer. Man valgte derfor at foretage en lastkompensation med Leca® letklinker ved at udgrave det eksisterende terræn til en dybde, der gjorde det muligt at udskifte og fylde op til vejens nye niveau. Resultatet var en nul-nettobelastning af det underliggende bløde jordlag, hvilket sikrede minimering af fremtidige sætninger og kompensering for differenssætninger.

Leca® letklinker gav endnu flere fordele på kort og langt sigt, såsom en stor tidsbesparelse og dermed minimale forstyrrelser og forsinkelser for trafikanterne under byggeriet. Dette gav ligeledes miljøfordele, da trafikpropper og udledning fra køretøjer blev reduceret.

FAKTA

Facilitet Queensferry Crossing
Lokation Skotland
Rådgivende ingeniører
1. Grontmij (eksternt)
2. Forth Crossing Design JV Design joint venture bestående af Sweco (tidligere Grontmij), Gifford, Ramboll og Leonhardt Andra and Partners på vegne af FCBC (internt)
Entreprenør Forth Crossing Bridge Constructors JV (FCBC), et consortium bestående af Hochtief, Dragados, American Bridge International og Morrison Construction.
Leca® produkter 5500 m³ Leca® 10-20 mm
Leca® løsning Jordtryksreduktion og lastkompensation