13/04/2021
logo

Lugtrensning hos Novozymes med Filtralite® Air

I 2005 valgte Novozymes A/S at bruge Filtralite® Air som filtermateriale til biologisk lugtrensning af procesluften fra deres produktionsanlæg i Kalundborg - og det har vist sig at være en god beslutning.Novozymes

Det filtermateriale som Novozymes hidtil havde brugt til rensning af procesluften fra deres produktionsanlæg i Kalundborg, voldte problemer, da det var svært at opfugte ensartet med vand og krævede et stort strømforbrug til driften af ventilationsanlægget. Dette skyldtes at tryktabet over filtermaterialet var forholdsvis stort og lugtrensningsfilteret havde derfor i perioder udgjort en begrænsende faktor for produktionen.

Filtralite® Air til lugtrensning

Specialist Anders P. Jensen fra Novozymes undersøgte markedet for filtermaterialer tilbage i 2005 i håb om at finde et bedre egnet filtermateriale til rensning af procesluften fra deres anlæg i Kalundborg. Her var det han opdagede, at Filtralite® Air allerede blev brugt som filtermateriale til lugtrensning hos Daka a.m.b.a. i både Randers og Hedensted. 

Med baggrund i erfaringsudvekslinger med Daka a.m.b.a. og Leca Danmark valgte Novozymes således at udskifte deres hidtidige filtermateriale med et filtermateriale baseret på Filtralite® Air. Et robust produkt, der på grund af sin velsorterede kornstørrelse yder et forholdsvis lille tryktab, og som har en overflade på 580 m2/m3

Det nye filtermateriale blev efter udlægningen podet med lidt af det gamle filtermateriale. Herved sikrede man sig, at den lugtrensende stamme af bakterier blev overført til det nye filtermateriale, og samtidig forventede man, at det ville bidrage til at kickstarte den biologiske lugtrensningsproces.

Klare resultater

I månederne efter ibrugtagningen af det nye filtermateriale, Filtralite® Air, kunne man notere sig følgende:

  • et lavt og stabilt tryktab
  • en mere ensartet befugtning af filtermaterialet
  • en bedre luftrensning
  • en større kapacitet
  • en månedlig besparelse på 100.000 kwh
  • en succesfuld udskiftning
  • en rigtig god investering

Efter en periode på 5 års drift har vi været i kontakt med Novozymes specialist, Anders P. Jensen, som beretter, at filteret fortsat effektivt og stabilt i den biologiske lugtrensningsproces for procesluften fra deres produktionsanlæg i Kalundborg.

Levering med blæs

Som det fremgår af billedet, blev letklinkerne blæst ind i filteret vha. blæseslanger. Dette gjorde opfyldningen let og sparede en masse besvær.

 

FAKTA

År: 2010
Projekt: Produktionsanlæg i Kalundborg
Kunde: Novozymes
Leca® produkter: Filtralite® Air
Leca® løsning: Lugtrensning