25/01/2021
logo

Tilkørselsrampe på Øresundsbroen med Leca® letfyld

Leca® letklinker er blevet anvendt som letfyld i forbindelse med etableringen af tilkørselsvej, rampe, vendeplads og sporovergang samt oplagsplads på Peberholm, Øresundsbroen.


Øresundsbroen har udført et anlæg, der skal bruges til at sporsætte 2-vejskøretøjer i det nordlige jernbanespor på Øresundsforbindelsen. 2-vejskøretøjer er specielle køretøjer, der kan køre både på vej og spor og anlægget bruges i forbindelse med vedligeholdelse af sporet i det nordlige tunnelrør og den nordlige del af jernbanebroen.

Leca® letfyld minimerer sætninger

Leca® letfyld er indbygget for at minimere sætninger og for at minimere risikoen for stabilitetsproblemer for selve den eksisterende jernbanedæmning.

Udlægning af Leca® 10-20 blev udført med blæservogne tilsat vand, for at begrænse støvudvikling.

Den efterfølgende komprimering blev udført med små, lette pladevibratorer.

 

FAKTA

Entreprenør: Aarsleff Rail A/S
Bygherre: Øresundsbron
Geoteknisk løsning: Niras A/S
Leca® produkter: 510 m3 Leca® 10-20
Leca® løsning: Geoteknik