13/01/2021
logo

Lastkompensation under jernbanespor

På kun én weekend udførte man lastkompensation på en jernbanestrækning mellem byerne Kokemäki og Rauma i Finland for at gøre sætningsramte områder med blød jord lettere.


Jernbanesporet mellem Kokemäki og Rauma er oprindelig bygget i slutningen af 1800-tallet, og der var hårdt brug for udbedring i form af lastkompensation på en bestemt strækning, hvor gennemløbene til vandløb var bygget med træpæle som fundering. Den gamle sporopbygning viste dog tegn på betydelige sætninger på den bløde undergrund, hvor de piloterede gennemløb ikke satte sig på en betryggende måde. Det var nødvendigt at hæve sporet over gennemløbene hvert år, når fejlene fundet med inspektionsvognen var blevet for slemme, fortæller Seppo Hakala, som er bygningsingeniør hos Insinööritoimisto Arcus Oy og hovedingeniør på projektet.

Permanent løsning med lastkompensation

I stedet for at hæve sporet, som har været en kortsigtet løsning gennem de seneste år, besluttede man i år at gøre hele sporopbygningen omkring gennemløbene lettere på tre strækninger beliggende i områder med blød bund. 

Udbedringsarbejdet blev berammet til sankthans-weekenden, og 51 timer blev afsat til opgaven.

“Sporet blev lukket fredag eftermiddag og skulle genåbnes for trafik søndag eftermiddag,” siger Ronny Östman, tilsynsførende hos entreprenørvirksomheden Sundström Ab Oy, som er specialister i både jord- og jernbaneanlæg.

På to af udbedringsstrækningerne ved Kahalansuo lettede man konstruktionen ved hjælp af Leca® letklinker. “Det ene sted udskif­tede man jordmasse i en dybde på to meter over en strækning på 100 meter, mens man det andet sted udskiftede jord på en knap 400 meter lang strækning. Dybden på den udskiftede jord lå mellem en og to meter,” siger Östman.

På grund af produktets holdbarhed og lethed er Leca® letklinker et glimrende materiale til bygnings­mæssige udbedringer af denne art. Cirka 2.500 m³ Leca® letklinker blev anvendt på byggepladsen.

Effektiv oplagring 

Tæt på byggepladserne anlagde man et område til oplagring af Leca® letklinkerne, som blev leve­ret direkte fra Leca Finlands fabrik i Kuusankoski. Det betød, at leverin­gerne ikke behøvede at finde sted omkring sankthans-weekenden.  

Det lykkedes det erfarne team at færdiggøre anlægsprojektet i løbet af weekenden, sågar fem timer tidligere end planlagt. 

Hakala fortæller, at sætningerne af de lettere opbygninger og de nye spor vil tage et par år, men derefter skulle sætninger være udelukket fremover.

Fakta

År: 2018
Kunde: Liikennevirasto (det finske transportagentur)
Entreprenør: Sundström Ab Oy 
Konstruktion: VR Track Oy, hoveddesign, bygningsingeniør Seppo Hakala, ledende geoteknisk ingeniør hos Insinööritoimisto Arcus Oy
Bygningskonsulent: Welado
Leca® produkt: 2.500 m³ Leca® 10-20
Leca® løsning: Infrastruktur