15/09/2019
logo

Leca® letklinker som letfyld i Fredericia Lystbådehavn

Da Fredericia Lystbådehavn skulle udvides spillede Leca® letklinker en central rolle som letfyld på østmolen.


Under det ambitiøse renoverings- og moderniseringsarbejde, som blev udført i perioden 2011-2014 i Fredericia Lystbådehavn, spiller Leca® letklinker en central rolle. 

Produktet er anvendt som letfyld under et område på østmolen, hvor bådene i lystbådehavnen trækkes op via kran, når de skal rengøres, repareres og overvintre. 

På grund af de optimale tilkørselsforhold til lystbådehavnen er letklinkerne blevet kørt dertil i lastbil med ca. 100 m3 ad gangen, tippet fra lastbilen - og dernæst fordelt på pladsen med hydraulisk gravemaskine.

Da undergrunden i området under lystbådehavnen er blød, har Rambøll Danmark A/S, som er rådgiver på byggeprojektet, valgt at anvende et let opfyldningsmateriale. Til projektet faldt valget på Leca® letklinker, som er et effektivt materiale til denne type opgaver, hvilket også er kendt fra mange andre havnebyggerier rundt om i Danmark - og i verden.

Et attraktivt marinamiljø

Moderniseringen af Fredericia Lystbådehavn har til formål at skabe et attraktivt marinamiljø med topmoderne faciliteter for både sejlere og byens borgere. Startskuddet til projektet blev affyret i april 2011.

Renoveringsprojektet omfattede fx et større og dybere havnebassin, så der bliver plads til både de store langturssejlere og til de små optimistjoller; en ny nedgang til den nye træbro; et nyt havnehus og et nyt klubhus. Samtidig etableres en ny dækmole ud mod Lillebælt; faciliteter for mastekran; et nyt bunkeranlæg - og nye fortove, veje og ny gadebelysning.

Om Leca® letklinker som letfyld

  • Leca® letklinker er et let og meget robust materiale. Det fremstilles af plastisk ler fra den danske undergrund syd for Randers, og brændes i tonstunge rotérovne ved 1150 grader.
  • Leca® letklinker anvendes som letfyld til aflastning på blød bund, til reduktion af jordtryk, til stabilisering af skrænter, til let fyldning af hulrum og som isolerende drænlag. 
  • Vi leverer normalt letklinker, som skal anvendes som letfyld, i løs vægt løst på lastbiler med helt op til 103 m³.
  • Hvis tilkørselsforholdene til byggepladsen er vanskelige, leveres letfyld med blæservogn, hvor der som standard medbringes en 30 meter lang slange. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ i minuttet. Vi kan også tilbyde blæsning over større afstande, hvis dette ønskes.
  • Leca® letklinkerne fordeles let, fordi det et let materiale. Vi anbefaler, at der udlægges geotekstil under Leca® letklinkerne for at undgå opblandingen med den underliggende jord. På blød bund udlægges geotekstil med et overlæg på 50-60 cm.
  • Letklinkerne skal komprimeres, og derfor udlægges materialet med en overhøjde på 10% af lagtykkelsen. Normalt vil tre overkørsler med det bæltekøretøj, der anvendes til indbygning, være tilstrækkeligt til at komprimere letklinkerlaget. Små lagtykkelser kan komprimeres med pladevibrator.
  • Oven på letklinkerlaget udlægges geotekstil for at hindre opblanding med den overliggende grusopbygning. Geotekstilet udlægges med et overlæg på ca. 20 cm. 
  • Vejopbygningen over geotekstilet bør være mindst 50 cm inklusiv gruse og færdig asfaltbelægning. Den egentlige vejopbygning kan komprimeres med det sædvanlige komprimeringsudstyr.

FAKTA

År: 2011
Bygherre: ADP, Associated Danish Ports A/S 
Hovedentreprenør: Per Aarsleff A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Leca® produkter: Leca® 10-20
Leca® løsning: Geoteknik