06/05/2021
logo

Leca® murbjælker

Leca® murbjælker er en præfabrikeret armeret overligger til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. Leca® murbjælke fremstilles af let konstruktionsbeton, der består af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Leca® beton har en forholdvis lav vægt, er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.
 

Løsninger

Leca® murbjælker anvendes primært til:

Primære egenskaber

 • Densitet: < 1600 kg/m3
 • Trykstyrke fck: > 16 MPa
   

Mål

 • Højde: 190 mm
 • Bredde: 100, 150, 190, 230, 290 og 330 mm
 • Længde: 1240, 1490, 1740, 1990, 2240, 2490, 2740, 2990, 3240 og 3490 mm
   

Opbevaring

 • Leca® murbjælke er forsynet med løfteøjer, som ved transport, oplagring og montage skal vende opad. 
   

Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.