06/05/2021
logo

Leca® Safe

Løsninger

Leca® Safe anvendes som glatførebekæmpelse og strøs som alternativ til salt og grus ud på fortove, indkørsler og lignede. Leca® Safe lægger sig i overfladen, hvor det sikrer en skridsikker overflade. På grund af sin lave vægt flyder materialet i vand, så hvis sneen tør og fryser igen, vil letklinkerne stadig ligge i overfladen og sikre et skridsikkert underlag.

Leca® Safe indeholder ingen skadelige stoffer og er derfor ikke skadeligt for dyrepoter. Skader ikke træer og buske og er heller ikke skadeligt for beton- og asfaltbelægning.

Når sneen smelter, flyder en stor del af Leca® Safe med smeltevandet bort og sætter sig ikke i sandfang og kloakrør, men ledes helt bort, hvor det på centrale rensningsanlæg kan "skummes af" og bruges til jordforbedring.

10 liter dækker ca. 100 m2 gangareal og vejer kun ca. 3 kg.

Produktinformation

  • Kloridindhold: maks. 0,02%
  • Densitet: 230-320 kg/m³
  • Leveringsform: Leca® Safe leveres opsækket i 10 og 50 liters poser
  • Varenummer: 10 l: 116010SKS/50 l: 116010SID
  • DB-nummer: 10 l: 1444204/50 l: 1505289
     

Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.