05/05/2021
logo

Leca® termblok

Leca® termblokke er sandwichblokke, der kombinerer Leca® beton med polystyrenisolering. Kernerne af polystyren er for blokbredderne 330, 350 og 390 mm forsynet med svalehalenoter, der ved indstøbning sikrer en permanent fastlåsning af vangerne. Ved blokbredderne 450 og 490 mm samles kernerne og vangerne med en limsamling. Leca® betonen fremstilles med samme materialeegenskaber som i de massive Leca® blokke 600.

Leca® termblokke i bredderne 330 og 350 mm har et isoleringsindlæg, der har en gennemsnitsbredde på 75 mm, og benævnes Leca® termblokke 75. Ved blokbredden 390 mm er gennemsnitsisoleringen 135 mm, og disse blokke benævnes Leca® termblokke 135 mens isoleringsbredden ved blokbredden 450 og 490 mm er henholdsvis 210 mm og 250 mm og blokkene benævnes henholdsvis Leca® termblokke 210 og Leca® termblokke 250.

Vangebredden er 120 mm ved blokbredderne 330, 390, 450 og 490 mm og 130 mm ved blokbredden 350 mm.
 

Løsninger

Leca® termblokke anvendes primært til løsninger, hvor der er behov høj varmeisolering og styrke:

Primære produktegenskaber

  • Tørdensitet: 600 kg/m3 (Leca® vangerne)
  • Varmeledningesevne polystyren: Lambdadeklareret = 0,036 W/m K
Mål

Længde: 497 mm

Højde: 190 mm

Bredde: 330, 350 og 390 mm

Længde: 490 mm

Højde: 190 mm

Bredde: 450 og 490 mm

Deling af Leca® termblokke kan udføres med en almindelig blokklipper, men man skal først gennemskære polystyrenen med en kraftig håndstiksav. Blokkene kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge. Til mindre opgaver og ved tilpasning af allerede opmurede blokke kan der med fordel anvendes en håndsav med hårdmetalklinge. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.


Produktinformation

  • Leveringsform: Leca® termblokke leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie
  • Opbevaring: Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør
  • Anvendelsesbegrænsninger: Ved belastning med ensidigt jordtryk (fx i en kældervæg) må Leca® termblokke kun anvendes indtil 30 cm under terræn


Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.