05/05/2021
logo

Leca® rilleblok

Leca® rilleblok er et specielt program af blokke, der er udviklet til brug i kældervægge, hvor der er stor vandret belastning, f.eks. jordtryk. Blokkene er forsynet med to riller, hvor der kan placeres armering for derigennem at opnå en forøget styrke af murværket. 
 

Løsninger

Leca® rilleblok anvendes primært til:

Primære produktegenskaber

Tørdensitet
600 kg/m3
Mål (mm)
Bredde 350 390
Længde 490 248
Højde 190 190

Deling af Leca® blokke kan udføres med en almindelig blokklipper. Blokkene kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge. Til mindre opgaver og ved tilpasning af allerede opmurede blokke kan der med fordel anvendes en håndsav med hårdmetalklinge. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.
 

Produktinformation

  • Leveringsform: Leca® rilleblokke leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie
  • Opbevaring: Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør


Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.