05/06/2021
logo

Leca® flexhjørne

Leca® flexhjørne fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Leca® blokke har grundet de mange hulrum gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativ lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.
 

Løsninger

Leca® flexhjørne er et specialprodukt, der anvendes ved opbygning af hjørner i fundamenter med Leca® termblokke.
 

Primære produktegenskaber

  • Tørdensitet: 600 kg/m3
  • Ydre mål: Længde: 248 mm/Højde: 190 mm/Bredde: 390 mm
  • Vangetykkelse: 150 mm

Blokkene kan deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge. Til mindre opgaver og ved tilpasning af allerede opmurede blokke kan der med fordel anvendes en håndsav med hårdmetalklinge. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.
 

Øvrige data

  • Leveringsform: Leca® flexhjørner leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie
  • Opbevaring: Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør.
     

Miljø og sikKerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.