05/06/2021
logo

Jordtryk

Leca® letklinker har en lav densitet sammenlignet med traditionelle fyldmaterialer, hvilket giver mindre jordtryk og dermed mulighed for slankere eller mere stabile konstruktioner og anlæg.

Leca® letklinker er perfekt egnet til løsning af problemer med jordtryk. Den lave vægt kan mindske dette med op til 80 % sammenlignet med konventionelle fyldmaterialer. Dette kan reducere tværsnittet af de bærende konstruktioner og medføre betydelige omkostningsbesparelser.
 

Leca® produkter

Overvejelser

Når der anvendes Leca® letklinker for at mindske jordtrykket, skal følgende parametre tages i betragtning:

  • Er den eksisterende skråning stabil?  
  • Kan der opbygges vandtryk mod konstruktionen?  
  • Hvordan er belastningsforholdene oven på tilfyldningen?  
  • Er der tale om aktivt eller passivt jordtryk?  
  • Hvordan påvirker grundvandsforholdene Leca® letklinkernes densitet på lang sigt?

  • Er der risiko for problemer med opdrift af Leca® letklinkerne?