23/02/2021
logo

RottesikringBygningsrenovering og rottesikring 

I forbindelse med nybyggeri, bygningsrenovering og ombygninger bør der gøres alt for, at især rotter og mus ikke kan trænge ind i bygninger. Den erfaring har mange gjort sig, og alligevel sker det. De kan gnave sig igennem selv nyere kloakrør og byggematerialer og ind i boligen, hvor de kan gøre stor skade.  

Mange fagfolk, som arbejder med kloak og terrændæk indenfor byggeri, har erfaret, at især rotter ikke ønsker at opholde sig i Leca® letklinker. Disse erfaringer er udokumenterede, men netop her er disse erfaringer måske alligevel værd at lytte til. 

De løse Leca® letklinker gør det antageligvis umuligt for rotter at grave gange.
Og hertil kommer, at flugtmulighederne ved at flygte/løbe på en overflader af løse Leca® letklinker, må antages at være meget reduceret for rotter.  

Alle sorteringer af Leca® letklinker er i princippet egnet til rottesikring, men typisk har vi erfaring for, at fagfolk foretrækker at anvende Leca® 10-20 coatede, fordi dette produkt i forvejen løser andre funktioner i eksempelvis terrændæk.   

Andet end rottesikring

Med Leca®10-20 coatede, anvendt som rottesikring i terrændæk, løses flere og andre byggetekniske funktioner…
… det er formbart og skal ikke tilskæres af håndværkere 
… det er trykfast overfor vedvarende belastninger  
… det er erfaringsmæssigt et materiale som rotter og mus helst undgår 
… det er et isoleringsmateriale   
… det er et materiale, som ikke ændres over tid 
… det er let at arbejde med for håndværkeren 
… det kan yde sidestøtte på kloakrør efter DS 430
… det kan ikke brænde