Produktion

Leca® letklinker er oprindeligt lavet af ren plastisk ler, som forbehandles og brændes i ovnen. På vores fabrikker rundt omkring i Europa er der altid højt fokus på en ressourceeffektiv produktion med henblik på at spare på den naturlige ressource og på at reducere emissioner. Derfor anvendes der biologiske erstatningsprodukter som supplement til leren, og ikke-fossile brændsler i ovnene. Strenge kvalitetskontroller er desuden etableret for at sikre produkter af høj kvalitet med så lav miljøpåvirkning som muligt.

Produktionen af Leca® letklinker består af 8 trin fra leren hentes i lergraven, til det færdige produkt pakkes i poser eller læsses på lastbiler. 

I dette afsnit kan du blive klogere på produktionsprocessen af den lille, geniale kugle.


Lergrav Leca

Produktionsprocessen: Fra ler til letklinke

Leca® letklinker gennemgår en række processer, fra leret hentes i lergraven, til det færdige produkt pakkes i sække og på lastbiler og sendes til kunden. De otte trin i produktionscyklussen er beskrevet i denne artikel.

Forbrænding Leca

Forbrændingsprocessen: Bæredygtige initiativer i ovnene

En af de vigtigste processer i produktionen af Leca® letklinker er forbrændingsprocessen. Vores specialdesignede roterovne kører i døgndrift for at omdanne leret til de små ekspanderende kugler, som udgør letklinken. For at udlede mindst mulig CO2 og bruge mindst mulig energi, arbejder vores fabrikker hele tiden på at finde nye, mere bæredygtige brændsler.

fjernvarme finland leca

Varmegenvindingsanlæg i Kuusankoski, Finland

Varmen fra de ovne, der producerer Leca® letklinker, har man i Danmark, på fabrikken i Hinge, planer om at skulle udnytte til noget gavnligt. Således arbejder man på en løsning, så den kan anvendes som fjernvarme til de omkringliggende byer. I Finland er processen allerede etableret. 

Erstatningsprodukter

Leca® blandingen: Plastisk ler og råvareerstatning

Det ler, der bruges til at fremstille Leca® letklinker kaldes for plastisk ler. 1 m³ af dette kan nemt blive til 5 m³ Leca® letklinker, når de rette erstatningsprodukter tilsættes blandingen. På fabrikken i Hinge består disse erstatningsprodukter af overskudsprodukter fra andre industrier. Disse komplementerer hver især råmaterialet, leret.

miljø kvalitet

Et kvalitets- og miljøcertificeret produkt

At være bæredygtig har længe været en central del af Leca og Saint-Gobains strategi. Den danske produktion er certificeret efter kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001, hvilket bl.a. betyder, at vi gennem brugen af alternative og mere miljøvenlige råvarer og energityper, samt procesoptimering, kontinuerligt søger at forbedre vores produktion og produkter.

hinge lergrav

Den grønne genetablering af lergraven i Hinge

Hvis man af forskellige årsager ikke længere kan udvinde ler fra en lergrav, lukkes graveprocessen ned, og en genetableringsproces går i gang. På fabrikken i Hinge skete dette for 50 år siden, da den gamle lermark ikke længere kunne forsyne fabrikken. I dag er det næsten ikke til at tro, at der nogensinde har været en lergrav i området.